Πρόγραμμα επιδότησης «Εξωστρέφεια & ανταγωνιστικότητα II»

Πρόγραμμα επιδότησης «Εξωστρέφεια & ανταγωνιστικότητα II»

Νέα

Νέα


Το Πρόγραμμα
«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II» έχει ως σκοπό την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων.


Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές.

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 30% μέχρι 55%.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (Ίδια Συμμετοχή) ή/και δάνειο.

H υποβολή αιτήσεων  ξεκινά από 5 Αυγούστου έως 10 Οκτωβρίου

Ποιες εταιρίες και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα
  


Δικαιούχοι

  • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που  λειτουργούν  από την 01/01/2012, έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) δωδεκάμηνη πλήρη διαχειριστική χρήση και με ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ ή με έναρξη επιλέξιμου ΚΑΔ πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης


Ποιες είναι οι επιλέξιμες ενέργειες

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες δαπανών:

 

1. Εξοπλισμός (Μηχανολογικός & Εργαστηριακός)

2. Δαπάνες  ανάπτυξης στο internet / πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

3. Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.

4. Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές - στόχους.

 

  • Συμμετοχή σε διεθνείς Εκθέσεις, Επιχειρηματικές αποστολές, Προώθηση / Προβολή προϊόντων ιντερνετ, κινητής τηλεφωνίας, social media, Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού και multimedia, διαφήμιση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά ΜΜΕ του εξωτερικού, προβολή σε ηλεκτρονικές - διαδικτυακές αγορές κλπ

 

5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

6. Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών,

πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

7. Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων

για την ενίσχυση της προβολής και προώθησης και του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων.

8. Λειτουργικές Δαπάνες 

 

Διάρκεια Υλοποίησης και Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων μπορεί να κυμαίνεται από €20.000 έως €100.000 ευρώ για κάποιους ΚΑΔ, ή 200.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 30% έως 55%.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι 15 μήνες με δυνατότητα 3μηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.

Δίδεται δυνατότητα προκαταβολής έως του 50% της επιχορήγησης (με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες


 

Προηγούμενη σελίδα

Kαντε κλικ στους τίτλους για να διαβάσετε όλόκληρες τις ειδήσεις

Ειδήσεις
Πρόγραμμα επιδότησης «Εξωστρέφεια & ανταγωνιστικότητα II»

14/01/2013


Πάνω από 5,1 εκατομμύρια Έλληνες, χρήστες του internet!

14/01/2013


δείτε περισσότερα νέα απο αυτήν την κατηγορία
Νέα εκθετών
Η inart στην Ιταλία

09/10/2011


Κουρτινόβεργες με σήματα ποδοσφαιρικών ομάδων από την MARBIO

09/10/2011


δείτε περισσότερα νέα απο αυτήν την κατηγορία